În data de 01.09.2021 a fost semnat contractul nr. 16748/01.09.2021 pentru proiectul „Pentru un viitor așa cum vrei tu!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 1 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs. Fundația Ecologică Green în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Fundația Ecologică Green “Education”, implementează proiectul „Pentru un viitor așa cum vrei tu!”, cod MySMIS2014+: 150184, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 2-Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs. Contractul de finanțare nr. 16748/01.09.2021 a fost încheiat cu OIRPOSDRU Nord- Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.